• Domov
  • Splošni prodajni pogoji | Emka.si

Splošni prodajni pogoji

Spletno prodajo Emka.si izvaja Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. (MKT) Ljubljana, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@emka.si. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko 5171555000, osnovni kapital 4.095.443,17 EUR, ID za DDV SI 48494216.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini Emka.si varen.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) z DDV. Kupnina se zaračuna v enem obroku.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini ...) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Blago, ki ga dostavljamo iz zaloge boste prejeli v predvidoma treh delovnih dneh. Pri vsakem artiklu je naveden predviden rok dobave. V primerih prednaročil dostavljamo blago šele po prejemu na skladišče, o čemer ste obveščeni pri samem izdelku ob oddaji naročila.

Kot kupec imate pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop z nedvoumno izjavo v 14 dneh od prejema blaga na naslov emka@emka.si oz. nas obvestite na naslov Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Emka.si, Brnčičeva ulica 41e, 1231 Ljubljana Črnuče, pri čemer lahko uporabite obrazec. Sporočilo o odstopu od pogodbe je pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka. Če odstopite od pogodbe, morate prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe, pri čemer sami krijete stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe vam bo MKT v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili, vrnila vsa prejeta plačila. Blago nam morate vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izročeno, na naslov Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Emka.si, Brnčičeva ulica 41e, 1231 Ljubljana Črnuče. MKT lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj.

 

Pri nakupu zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če je po dostavi odprl varnostni pečat, enako velja za nakup časopisov, periodičnega tiska ali revij. V primeru odstopa od nakupa artikla, ob katerem je bil možen nakup veznega artikla po ugodni nižji ceni, pa kupec veznega artikla ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnili v stanju, v kakršnem ga je prejel, je MKT upravičena vezni artikel zaračunati po polni prodajni ceni.

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Kupec ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKT, kamor lahko naslovi tudi vse morebitne reklamacije in pritožbe.


MKT sprejema reklamacije na telefonu 01/588 7404, ali na elektronski naslov emka@emka.si in jih bo rešila v najkrajšem možnem času.


MKT ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.


Pisna dokazila o naročilu kupca so skupaj s splošnimi pogoji shranjena v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Trgovine d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana, in so kupcu dostopna na podlagi njegove zahteve.

S klikom na gumb »REGISTRIRAJ ME« dovoljujete, da Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva založba – založništvo d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih knjig zmanjka na zalogi (računalniški sistemi zaloge avtomatsko preverjajo enkrat dnevno v jutranjih urah in izjemoma lahko poidejo tokom dneva), če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obvestili po e-pošti oz. telefonu.

S klikom na gumb "Zaključi in oddaj naročilo" v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili na e-mail, ki ste ga navedli pri registraciji. S klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« ste sklenili prodajno pogodbo z Mladinsko knjigo Trgovino d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Pogodba je sklenjena za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, tj. dostava blaga in plačilo celotne kupnine. Vsebino vašega naročila lahko kadarkoli preverite na strani Moji nakupi. V primeru vprašanj ali težav se lahko vedno obrnete na nas: emka@emka.si. S klikom na gumb "Zaključi in oddaj naročilo" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno - plačilnih pogojev, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob registraciji izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.