vse za šolo na Emka.si

OSNOVNA ŠOLA TIŠINA, TIŠINA, 6. razred (622903)

Učitelji so za šolsko leto 2022/23 za vašega otroka izbrali:

DODAJ VSE IZDELKE V KOŠARICO
V košarico lahko z 1 klikom dodate vse izdelke iz spodnjega seznama, ali pa dodajate vsak izdelek posebej s klikom na košarico pri izdelku. Vsebino in količine lahko nato spreminjate še v košarici.
Izdelki: (  1 - 15 od 15  )

 • Primerjaj
  18,80 €
  9789612717834 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Učbenik, delovni zvezek in berilo – vse v isti knjigi? Ki niti ni preobsežna? Prav takšno je to gradivo – samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov. Gradivo učenca vodi od spoznavanja glasov in črk preko odkrivanja pomenskih razmerij in besednih vrst, stavkov in povedi do opazovanja in tvorbe besedil. Njegov del, namenjen literarnim temam, prinaša nabor obveznih besedil in niz skrbno odbranih izbirnih. Vanj so vključena predvsem tista umetnostna besedila, za katera izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci dobro sprejemajo. Knjižna molja, prikupna risana junaka, spremljata učenca skozi vse gradivo: skozi svoje pomenke, pomisleke in opažanja postaneta njegova nepogrešljiva spremljevalca, saj mu pomagata premagovati jezikovne, pravopisne in še kakšne ovire. Učenje jezika in književnosti je z njima pestrejše in učinkovitejše.

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  8,40 €
  9789610143482 - Mladinska knjiga Založba
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p>Samostojni delovni zvezek Matematika 6 (v dveh delih) temelji na metodično didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja, kar daje znanju pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.<br /> <br /> <strong>Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:</strong><br /> &bull; dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv;<br /> &bull; veliko postopno razloženih re&scaron;enih zgledov;<br /> &bull; pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;<br /> &bull; težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;<br /> &bull; zapis matematičnih definicij je sistematičen, novi pojmi so podani v &scaron;esto&scaron;olcem primernem matematičnem jeziku;<br /> &bull; poglavja Vaja dela mojstra, so namenjena utrjevanju znanja po zaključeni večji enoti;<br /> &bull; v poglavjih Preveri svoje znanje učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspe&scaron;nost re&scaron;evanja nalog &ndash; in svoje znanje ovrednotijo.</p>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  8,40 €
  9789610143499 - Mladinska knjiga Založba
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p>Samostojni delovni zvezek Matematika 6 (v dveh delih) temelji na metodično didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja, kar daje znanju pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.<br /> <br /> <strong>Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:</strong><br /> &bull; dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv;<br /> &bull; veliko postopno razloženih re&scaron;enih zgledov;<br /> &bull; pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;<br /> &bull; težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;<br /> &bull; zapis matematičnih definicij je sistematičen, novi pojmi so podani v &scaron;esto&scaron;olcem primernem matematičnem jeziku;<br /> &bull; poglavja Vaja dela mojstra, so namenjena utrjevanju znanja po zaključeni večji enoti;<br /> &bull; v poglavjih Preveri svoje znanje učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspe&scaron;nost re&scaron;evanja nalog &ndash; in svoje znanje ovrednotijo.</p>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,00 €
  9789612717063 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  14,00 €
  9789612716561 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <table border="0" style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; WIDTH: 10px; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "></td> <td bgcolor="#005696" style="padding:3px 3px 3px 3px;"> <p><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: 18px;">Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov lahko samo &scaron;e <u><strong>do 30. junija 2022</strong></u> unovčite BON21.&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">Unovčite ga lahko v vseh </span></span><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/trgovine" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>maloprodajnih&nbsp;enotah&nbsp;Mladinske&nbsp;knjige</strong></span></a><span style="color:#FFFFFF;">. V spletni trgovini Emka.si bona žal ni mogoče unovčiti.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/unovcitev-bona21/pogosta-vprasanja" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>Podrobne&nbsp;informacije&nbsp;o&nbsp;unovčevanju&nbsp;bonov&nbsp;&gt;</strong></span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  18,20 €
  9789612920906 - Založba Rokus Klett, D.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p></p>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  13,90 €
  9789610150251 - Mladinska knjiga Založba
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p>Ponatis<br /> <br /> <strong>Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 6 odlikujejo: </strong><br /> - domi&scaron;ljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upo&scaron;teva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,<br /> - sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja: teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,<br /> - poskusi in dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov,<br /> - raznovrstne vaje, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,<br /> - nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,<br /> - spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.</p>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  22,00 €
  9789619104859 - IZOTECH ZALOŽBA, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Delovni zvezek je namenjen učencem in učiteljem za prijazno in kakovostno usvajanje vsebin, ciljev in standardov znanja po učnem načrtu. Prve izkušnje in odmevi kažejo na pravilno in dobro zaokroženost tematike v okviru sklopov tehnike.

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  6,90 €
  9789610201892 - DZS, d.d.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Fizično-geografska zemljevida sta <b>plastificirana</b>, kar omogoča risanje po njiju s priloženim flomastrom in brisanje s krpico. <b>Komplet</b>: dva zemljevida, flomaster, krpica, ovitek.

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  Izbirni program
  23,00 €
  9789616740340 - Izotech založba, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  1,19 €
  3831119418236
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p></p>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  1,19 €
  3831119418281
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p></p>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  4,85 €
  3858888470159
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p></p>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  0,99 €
  3830056490435
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  4,20 €
  3154141194504
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <p></p>

  Dodaj v košarico