OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA, VOLIČINA, 6. razred (622298)

Učitelji so za šolsko leto 2022/23 za vašega otroka izbrali:

DODAJ VSE IZDELKE V KOŠARICO
V košarico lahko z 1 klikom dodate vse izdelke iz spodnjega seznama, ali pa dodajate vsak izdelek posebej s klikom na košarico pri izdelku. Vsebino in količine lahko nato spreminjate še v košarici.
Izdelki: (  1 - 14 od 14  )

 • Primerjaj
  9,90 €
  9789610164579 - Mladinska Knjiga Založba D.d.

  <p>Učno gradivo sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti, ki so pomembne za uspe&scaron;no življenje in samozavestno delovanje.<br /> <br /> <strong>Samostojni delovni zvezek odlikujejo:</strong><br /> &bull; premi&scaron;ljena in sodobna konceptualna zasnova;<br /> &bull; izbor zanimivih besedil iz katerih izhaja obravnava jezikovnih ciljev;<br /> &bull; raznovrstne naloge različnih zahtevnostnih ravni;<br /> &bull; naloge za ponavljanje snovi in utrjevanje znanja Z vajo do znanja na koncu vsakega učnega sklopa;<br /> &bull; strnjena sklepna ponovitev v obliki preglednic;<br /> &bull; duhoviti stripi, ki osmislijo cilje jezikovnega pouka in jih približajo izku&scaron;enjskemu svetu učencev;<br /> &bull; nazorne in pronicljive ilustracije Mateja de Cecca;<br /> &bull; priložena aktivacijska koda za dostop do interaktivnih nalog (UČIMse) za ponavljanje in utrjevanje učne snovi iz slovenskega jezika v 6. razredu osnovne &scaron;ole.</p>

  Predviden rok dobave: 2-4 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  9,90 €
  9789610164586 - Mladinska knjiga založba

  <p>Učno gradivo sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti, ki so pomembne za uspe&scaron;no življenje in samozavestno delovanje.<br /> <br /> <strong>Samostojni delovni zvezek odlikujejo:</strong><br /> &bull; premi&scaron;ljena in sodobna konceptualna zasnova;<br /> &bull; izbor zanimivih besedil iz katerih izhaja obravnava jezikovnih ciljev;<br /> &bull; raznovrstne naloge različnih zahtevnostnih ravni;<br /> &bull; naloge za ponavljanje snovi in utrjevanje znanja Z vajo do znanja na koncu vsakega učnega sklopa;<br /> &bull; strnjena sklepna ponovitev v obliki preglednic;<br /> &bull; duhoviti stripi, ki osmislijo cilje jezikovnega pouka in jih približajo izku&scaron;enjskemu svetu učencev;<br /> &bull; nazorne in pronicljive ilustracije Mateja de Cecca.</p>

  Predviden rok dobave: 2-4 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  21,90 €
  9780194256766 - Oxford University Press

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 2-4 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  Izbirni program
  16,50 €
  9783193115799 - Hueber Max Verlag Gmbh & Co

  <P>PLANETINO, Deutsch für Kinder, je moderen učbeniški komplet v TREH STOPNJAH namenjen začetnemu učenju nemščine od 3.- 6. razreda osnovne šole. Otroci spoznavajo svet prek igre, zato je SPRACHE SPIELERISH ERLERNEN  tudi glavno vodilo pri Planetinu.</P> <P>Učenje nemščine na prijeten in igriv način, preko igre, gibanja, pesmic, rim, ugank, stripov  ter ustvarjanja.</P> <P>Planetino je barven in živahen učbenik, ki spodbuja otrokovo fantazijo, hkrati pa so strukture jasne in pregledne.</P>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  44,99 €
  9789610159292 - Mladinska knjiga založba

  <p>Atlas sveta za osnovne in srednje &scaron;ole je nepogre&scaron;ljiv učni pripomoček za razvijanje kartografske pismenosti.<br /> <br /> Učenci in dijaki, ki atlas uporabljajo pri pouku geografije si lažje predstavljajo svet in dogajanje v njem, njihovo geografsko znanje pa je trdnej&scaron;e in bolj povezujoče.<br /> <br /> Novi Atlas sveta vsebuje posodobljene zemljevide z najnovej&scaron;imi podatki, izbolj&scaron;ane in posodobljene kartografske prikaze, nove tematske zemljevide in nazorne tehnične ilustracije ter skupaj 27 novih zemljevidov Slovenije, Evrope in sveta.<br /> <br /> <strong>Atlas sveta za osnovne in srednje &scaron;ole vsebuje:</strong><br /> &bull; 35 fizičnih zemljevidov celin in njihovih delov;<br /> &bull; 33 zemljevidov in kartografskih prikazov Slovenije;<br /> &bull; 268 tematskih zemljevidov celin, regij, držav in mest v različnih merilih:<br /> &bull; 15 zemljevidov geolo&scaron;kih in tektonskih razmer;<br /> &bull; 14 zemljevidov prsti, rastlinstva in rabe tal;<br /> &bull; 36 zemljevidov podnebij, podnebnih elementov in vodovij;<br /> &bull; 99 gospodarskih, prebivalstvenih ali političnih zemljevidov;<br /> &bull; 23 zemljevidov mest in mestnih območij;<br /> &bull; 18 zemljevidov z ekolo&scaron;ko tematiko;<br /> &bull; 43 klimogramov in hidrogramov;<br /> &bull; 19 skic in prerezov povr&scaron;ja;<br /> &bull; geografski slovarček in razlago o zapisih toponimov;<br /> &bull; preglednico držav sveta z zastavami, internetnimi domenami in izbranimi statističnimi podatki;<br /> &bull; več kot 30-stransko imensko kazalo 15 000 toponimov.</p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  15,90 €
  9789610150251 - Mladinska knjiga Založba

  <p>Ponatis<br /> <br /> <strong>Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 6 odlikujejo: </strong><br /> - domi&scaron;ljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upo&scaron;teva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,<br /> - sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja: teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,<br /> - poskusi in dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov,<br /> - raznovrstne vaje, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,<br /> - nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,<br /> - spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.</p>

  Predviden rok dobave: 2-4 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  1,99 €
  3831119418236

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  1,99 €
  3831119418281

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  3,99 €
  3831115172750

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  0,85 €
  4084900030325

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  0,99 €
  3830056490435

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  4,20 €
  3154141194504

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  1,15 €
  4084900820162

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  5,90 €
  3830018348590

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico