OSNOVNA ŠOLA TIŠINA, TIŠINA, 7. razred (722906)

Učitelji so za šolsko leto 2022/23 za vašega otroka izbrali:

DODAJ VSE IZDELKE V KOŠARICO
V košarico lahko z 1 klikom dodate vse izdelke iz spodnjega seznama, ali pa dodajate vsak izdelek posebej s klikom na košarico pri izdelku. Vsebino in količine lahko nato spreminjate še v košarici.
Izdelki: (  1 - 17 od 17  )

 • Primerjaj
  18,80 €
  9789612921132 - Založba Rokus Klett, D.o.o.

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  8,40 €
  9789610144656 - Mladinska knjiga Založba

  <p>Samostojni delovni zvezek Matematika 7 (v dveh delih) temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja; &scaron;ele to mu daje pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.<br /> <br /> <strong>Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:</strong><br /> &bull; veliko postopno razloženih re&scaron;enih zgledov;<br /> &bull; pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;<br /> &bull; težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;<br /> &bull; sistematičen zapis matematičnih definicij, upo&scaron;tevajoč zmožnosti sedmo&scaron;olcev;<br /> &bull; poglavja Vaja dela mojstra so namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu;<br /> &bull; v poglavjih Preveri svoje znanje sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspe&scaron;nost re&scaron;evanja nalog;<br /> &bull; dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv.<br /> &bull; dodana koda za dostop do inalog na www.ucimse.com in dostop do irazličice učnega gradiva www.iucbenikimk.si.</p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  8,40 €
  9789610144663 - Mladinska knjiga Založba

  <p>Samostojni delovni zvezek Matematika 7 (v dveh delih) temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja; &scaron;ele to mu daje pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.<br /> <br /> <strong>Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti: </strong><br /> &bull; veliko postopno razloženih re&scaron;enih zgledov;<br /> &bull; pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;<br /> &bull; težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;<br /> &bull; sistematičen zapis matematičnih definicij, upo&scaron;tevajoč zmožnosti sedmo&scaron;olcev;<br /> &bull; poglavja Vaja dela mojstra so namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu;<br /> &bull; v poglavjih Preveri svoje znanje sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspe&scaron;nost re&scaron;evanja nalog;<br /> &bull; dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv.</p>

  Predviden rok dobave: 5-7 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  11,90 €
  9789610144670 - Mladinska knjiga Založba

  <p><strong>Samostojni delovni zvezek Zgodovina 7 odlikuje:</strong><br /> -&nbsp;Sodoben pristop k pouku zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.<br /> - Delo z bogatim izborom zgodovinskih virov, ki so osnova zapridobivanje novih znanj.<br /> - Uporaba časovnih trakov in zemljevidov za utrjevanje časovne in prostorske predstave.<br /> - Re&scaron;evanje raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter za raziskovalno delo.<br /> - Uvajanje različnih bralnih učnih strategij.<br /> - Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na <a href="https://www.ucimte.com">www.ucimte.com</a> in <a href="https://www.ucimse.com">www.ucimse.com</a></p>

  Predviden rok dobave: 2-4 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  15,90 €
  9789612718534 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  <table border="0" style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; WIDTH: 10px; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "></td> <td bgcolor="#005696" style="padding:3px 3px 3px 3px;"> <p><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: 18px;">Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov lahko samo &scaron;e <u><strong>do 30. junija 2022</strong></u> unovčite BON21.&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">Unovčite ga lahko v vseh </span></span><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/trgovine" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>maloprodajnih&nbsp;enotah&nbsp;Mladinske&nbsp;knjige</strong></span></a><span style="color:#FFFFFF;">. V spletni trgovini Emka.si bona žal ni mogoče unovčiti.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/unovcitev-bona21/pogosta-vprasanja" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>Podrobne&nbsp;informacije&nbsp;o&nbsp;unovčevanju&nbsp;bonov&nbsp;&gt;</strong></span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  14,00 €
  9789612716578 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  <table border="0" style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; WIDTH: 10px; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "></td> <td bgcolor="#005696" style="padding:3px 3px 3px 3px;"> <p><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: 18px;">Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov lahko samo &scaron;e <u><strong>do 30. junija 2022</strong></u> unovčite BON21.&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">Unovčite ga lahko v vseh </span></span><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/trgovine" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>maloprodajnih&nbsp;enotah&nbsp;Mladinske&nbsp;knjige</strong></span></a><span style="color:#FFFFFF;">. V spletni trgovini Emka.si bona žal ni mogoče unovčiti.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/unovcitev-bona21/pogosta-vprasanja" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>Podrobne&nbsp;informacije&nbsp;o&nbsp;unovčevanju&nbsp;bonov&nbsp;&gt;</strong></span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  13,90 €
  9789610153467 - Mladinska Knjiga Založba D.d.

  <p><strong>Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 7 odlikujejo: </strong><br /> - domi&scaron;ljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upo&scaron;teva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,<br /> - sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja: teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,<br /> - poskusi in dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov,<br /> - raznovrstne vaje, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,<br /> - nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,<br /> - spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.</p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  22,00 €
  9789619104835 - IZOTECH ZALOŽBA, d.o.o.

  Ta delovni zvezek je namenjen učencem in učiteljem za prijazno in kakovostno usvajanje vsebin, ciljev in standardov znanja po učnem načrtu. Prve izkušnje in odmevi kažejo na pravilno in dobro zaokroženost tematike v okviru sklopov tehnike

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  6,30 €
  9788634126358 - DZS, d.d.

  <p>Ročnima zemljevidoma Slovenije 1 : 500 000 in 1 : 725 000 ter zemljevidoma Evrope in Azije se bodo pridružili novi ročni zemljevidi Afrike, Severne in Srednje Amerike, Južne Amerike, Avstralije in Nove Zelandije. Sestavljajo jih fizični in orohidrografski zemljevidi z reliefnimi in hidrografskimi elementi. Zemljevidom so dodana besedila, ki smiselno in nazorno predstavijo, kaj je zemljevid, njegove najpomembnej&scaron;e sestavine in uporabo.<br /> <br /> Zemljevidi bodo učencem v veliko pomoč pri učenju geografije v osnovni &scaron;oli, saj bodo z njihovo uporabo preverjali in utrjevali znanje. Uporabljali jih bodo lahko v &scaron;oli in doma. Vsi ročni zemljevidi so plastificirani. Folija omogoča risanje s priloženim flomastrom in brisanje s priloženo krpico.</p>

  Predviden rok dobave: 4-6 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  6,30 €
  9788634126365 - DZS, d.d.

  <p>Ročnima zemljevidoma Slovenije 1 : 500 000 in 1 : 725 000 in zemljevidoma Evrope in Azije se bodo pridružili novi ročni zemljevidi Afrike, Severne in Srednje Amerike, Južne Amerike, Avstralije in Nove Zelandije. Sestavljajo jih fizični in orohidrografski zemljevidi z reliefnimi in hidrografskimi elementi. Zemljevidom so dodana besedila, ki smiselno in nazorno predstavijo, kaj je zemljevid, njegove najpomembnej&scaron;e sestavine in uporabo.<br /> <br /> Zemljevidi bodo učencem v veliko pomoč pri učenju geografije v osnovni &scaron;oli, saj bodo z njihovo uporabo preverjali in utrjevali znanje. Uporabljali jih bodo lahko v &scaron;oli in doma. Vsi ročni zemljevidi so plastificirani. Folija omogoča risanje s priloženim flomastrom in brisanje s priloženo krpico. Zemljevidi so zloženi v format 150 &times; 230 mm, ki je priročen za prena&scaron;anje v &scaron;olski torbi in za razgrnitev na &scaron;olski klopi.</p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  Izbirni program
  22,00 €
  9789619104897 - IZOTECH ZALOŽBA, d.o.o.

  Učbeniški komplet obdelava gradiv Les sestoji iz učbenika, delovnega zvezka in delovnega gradiva. Ta komplet je namenjen učencem in učiteljem za prijazno in kakovostno usvajanje vsebin, ciljev in standardov znanja po učnem načrtu. Prve izkušnje in odmevi kažejo na pravilno in dobro zaokroženost tematike v okviru sklopov tehnike.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  Izbirni program
  20,00 €
  9789612920012 - Založba Rokus Klett, D.o.o.

  delovni zvezek za nemščino, ROKUS

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  1,19 €
  3831119418236

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  1,19 €
  3831119418267

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  0,79 €
  3831119418311

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  0,99 €
  3830056490435

  Predviden rok dobave: 9 - 14 dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  4,20 €
  3154141194504

  <p></p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico