OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA, BRESTANICA, 7. razred (7225672)

Učitelji so za šolsko leto 2022/23 za vašega otroka izbrali:

DODAJ VSE IZDELKE V KOŠARICO
V košarico lahko z 1 klikom dodate vse izdelke iz spodnjega seznama, ali pa dodajate vsak izdelek posebej s klikom na košarico pri izdelku. Vsebino in količine lahko nato spreminjate še v košarici.
Izdelki: (  1 - 9 od 9  )

 • Primerjaj
  18,80 €
  9789612717919 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  <STRONG><U>Odlike serije slovenščina v oblaku:</U></STRONG> <BR><BR>• inovativna oblika kompleta; <BR>• pregledna in zaokrožena zasnova učnih enot; <BR>• vsebinsko raznovrstna in aktualna izhodiščna besedila; <BR>• nazorna razlaga jezikovnih pojmov; <BR>• naloge za vodeno in samostojno delo; <BR>• vrednotenje napredka v znanju; <BR>• usklajenost vsebin z učnim načrtom; <BR>• bogato interaktivno gradivo na <A href="https://www.iRokusPlus.si">www.iRokusPlus.si</A>; <BR>• didaktična priloga Moj oblak znanja.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,50 €
  9789612712235 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  Predviden rok dobave: 9 - 14 dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  16,50 €
  9789612719388 - Založba Rokus Klett, D.o.o.

  <p>Delovni zvezek za zgodovino.</p>

  Predviden rok dobave: 4-6 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,10 €
  9789612920241 - Založba Rokus Klett, D.o.o.

  <p>Učna serija THINK sistematično gradi jezikovne spretnosti in kompetence, obenem pa namenja veliko pozornost povezovanju čustev in miselnih procesov, krepitvi samospo&scaron;tovanja in razvijanju splo&scaron;nih člove&scaron;kih vrednot.<br /> <br /> Delovni zvezek vsebuje vaje za utrjevanje jezikovnih struktur ter razvoj jezikovnih in miselnih spretnosti. Dve strani vsake enote sta namenjeni utrjevanju slovnice, dve strani delu z besedi&scaron;čem, ena stran delu z besedilom, ena sistematičnemu razvijanju pisnih spretnosti in ena slu&scaron;nemu razumevanju. Zaključna stran vsake enote vsebuje rubriko Exam Practice z nalogami za preverjanje bralnega in slu&scaron;nega razumevanja ter nasveti za uspe&scaron;no re&scaron;evanje.<br /> <br /> <strong>Odlike serije Think: </strong><br /> &bull; skrbno izbrana besedila za izziv, navdih in spodbujanje razmi&scaron;ljanja;<br /> &bull; sistematičen razvoj kritičnega mi&scaron;ljenja, člove&scaron;kih vrednot in samopodobe;<br /> &bull; privlačna besedila in dejavnosti za spodbujanje in razvoj medkulturne zavesti in kompetenc;<br /> &bull; vodene aktivnosti za postopen razvoj pisnih spretnosti, tekočega govora in govornega sporočanja;<br /> &bull; sistematično &scaron;irjenje besedi&scaron;ča;<br /> &bull; elektronsko gradivo z dodanimi avdio- in videoposnetki ter interaktivnimi nalogami.</p>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  15,90 €
  9789612718534 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  <table border="0" style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; WIDTH: 10px; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "></td> <td bgcolor="#005696" style="padding:3px 3px 3px 3px;"> <p><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: 18px;">Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov lahko samo &scaron;e <u><strong>do 30. junija 2022</strong></u> unovčite BON21.&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">Unovčite ga lahko v vseh </span></span><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/trgovine" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>maloprodajnih&nbsp;enotah&nbsp;Mladinske&nbsp;knjige</strong></span></a><span style="color:#FFFFFF;">. V spletni trgovini Emka.si bona žal ni mogoče unovčiti.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/unovcitev-bona21/pogosta-vprasanja" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>Podrobne&nbsp;informacije&nbsp;o&nbsp;unovčevanju&nbsp;bonov&nbsp;&gt;</strong></span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

  Predviden rok dobave: 4-6 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  13,00 €
  9789617053234 - Modrijan Izobraževanje, D.o.o.

  <table border="0" style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; WIDTH: 10px; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "></td> <td bgcolor="#005696" style="padding:3px 3px 3px 3px;"> <p><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: 18px;">Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov lahko samo &scaron;e <u><strong>do 30. junija 2022</strong></u> unovčite BON21.&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">Unovčite ga lahko v vseh </span></span><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/trgovine" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>maloprodajnih&nbsp;enotah&nbsp;Mladinske&nbsp;knjige</strong></span></a><span style="color:#FFFFFF;">. V spletni trgovini Emka.si bona žal ni mogoče unovčiti.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/unovcitev-bona21/pogosta-vprasanja" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>Podrobne&nbsp;informacije&nbsp;o&nbsp;unovčevanju&nbsp;bonov&nbsp;&gt;</strong></span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  38,99 €
  9789610159292 - Mladinska knjiga založba

  <p>Atlas sveta za osnovne in srednje &scaron;ole je nepogre&scaron;ljiv učni pripomoček za razvijanje kartografske pismenosti.<br /> <br /> Učenci in dijaki, ki atlas uporabljajo pri pouku geografije si lažje predstavljajo svet in dogajanje v njem, njihovo geografsko znanje pa je trdnej&scaron;e in bolj povezujoče.<br /> <br /> Novi Atlas sveta vsebuje posodobljene zemljevide z najnovej&scaron;imi podatki, izbolj&scaron;ane in posodobljene kartografske prikaze, nove tematske zemljevide in nazorne tehnične ilustracije ter skupaj 27 novih zemljevidov Slovenije, Evrope in sveta.<br /> <br /> <strong>Atlas sveta za osnovne in srednje &scaron;ole vsebuje:</strong><br /> &bull; 35 fizičnih zemljevidov celin in njihovih delov;<br /> &bull; 33 zemljevidov in kartografskih prikazov Slovenije;<br /> &bull; 268 tematskih zemljevidov celin, regij, držav in mest v različnih merilih:<br /> &bull; 15 zemljevidov geolo&scaron;kih in tektonskih razmer;<br /> &bull; 14 zemljevidov prsti, rastlinstva in rabe tal;<br /> &bull; 36 zemljevidov podnebij, podnebnih elementov in vodovij;<br /> &bull; 99 gospodarskih, prebivalstvenih ali političnih zemljevidov;<br /> &bull; 23 zemljevidov mest in mestnih območij;<br /> &bull; 18 zemljevidov z ekolo&scaron;ko tematiko;<br /> &bull; 43 klimogramov in hidrogramov;<br /> &bull; 19 skic in prerezov povr&scaron;ja;<br /> &bull; geografski slovarček in razlago o zapisih toponimov;<br /> &bull; preglednico držav sveta z zastavami, internetnimi domenami in izbranimi statističnimi podatki;<br /> &bull; več kot 30-stransko imensko kazalo 15 000 toponimov.</p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  14,00 €
  3830032570076 - IZOTECH ZALOŽBA, d.o.o.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  Izbirni program
  20,00 €
  9789612920012 - Založba Rokus Klett, D.o.o.

  delovni zvezek za nemščino, ROKUS

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico