OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA, BRESTANICA, 6. razred (6225671)

Učitelji so za šolsko leto 2022/23 za vašega otroka izbrali:

DODAJ VSE IZDELKE V KOŠARICO
V košarico lahko z 1 klikom dodate vse izdelke iz spodnjega seznama, ali pa dodajate vsak izdelek posebej s klikom na košarico pri izdelku. Vsebino in količine lahko nato spreminjate še v košarici.
Izdelki: (  1 - 7 od 7  )

 • Primerjaj
  18,80 €
  9789612717087 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  Odlike serije Slovenščina v oblaku: - inovativna oblika kompleta; - pregledna in zaokrožena zasnova učnih enot; - vsebinsko raznovrstna in aktualna izhodiščna besedila; - nazorna razlaga jezikovnih pojmov; - naloge za vodeno in samostojno delo; - vrednotenje napredka v znanju; - usklajenost vsebin z učnim načrtom; - bogato interaktivno gradivo www.iRokusPlus.si; - didaktična priloga Moji miselni vzorci.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,50 €
  9789612712945 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  Delovni zvezek v dveh delih, dopolnjuje učbenik in z njim tvori neločljivo celoto. V ospredju delovni zvezek postavlja predvsem problemska znanja. Učence spodbuja in vodi, da sistematično iščejo potrebne podatke, ki jih analizirajo in kritično ocenjujejo. Hkrati pa delovni zvezek učence navaja na samostojno in kreativno delo, spodbuja njihovo inovativnost. Pogosto ponuja in spodbuja netradicionalne poti do rešitve z lepljenjem, izrezovanjem, risanjem, pregibanjem, ipd. Učenci se učijo postavljanja hipotez, pravilnost svojih rešitev pa lahko preverijo v učbeniku ali rešitvah.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,00 €
  9789612717063 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,10 €
  9789612713645 - Založba Rokus Klett, d.o.o.

  Messages New edition je vsebinsko in oblikovno izpopolnjena izdaja najbolj priljubljene serije za angleščino v Sloveniji. V njej učenci spoznavajo angleški jezik, obenem pa tudi kulturo, običaje in način življenja v različnih kulturnih okoljih, s poudarkom na angleško govorečih. Aktualne in vsakdanje situacije olajšajo spoznavanje besedišča in slovnice, ki je predstavljena sistematično ter podprta s številnimi primeri in razširjenim naborom vaj. Z daljšimi besedili, dodatnim zahtevnejšim besediščem in nalogami Messages New edition poskrbi tudi za učence z več predznanja. Poleg nalog za utrjevanje znanja in razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti vsebuje delovni zvezek Messages 1 New edition tudi dodatne naloge za preverjanje bralnega razumevanja, ki se navezujejo na besedila Extra Reading ter zgodbo The Silent Powers iz učbenika. Dodane so tudi naloge na dveh ravneh zahtevnosti, in sicer Revision exercises na osnovni in Extension exercises na višji ravni. Delovni zvezek se zaključi z razdelkom Grammar notes, v katerem so sistematično razložena slovnična pravila s praktičnimi primeri rabe, in seznamom Spelling notes. Komplet Messages 1 New edition sestavljajo: učbenik komplet avdio CD-jev k učbeniku delovni zvezek z avdio CD-jem priročnik za učitelje na spletu elektronski učbenik na www.iRokus.si elektronski delovni zvezek na www.iRokus.si Ob kompletu je mogoče uporabljati tudi video DVD, spletne strani Infoquest in drugo gradivo, zasnovano ob prejšnji izdaji.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  14,90 €
  9789617053005 - Modrijan Izobraževanje, D.O.O.

  <table border="0" style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; WIDTH: 10px; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "></td> <td bgcolor="#005696" style="padding:3px 3px 3px 3px;"> <p><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: 18px;">Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov lahko samo &scaron;e <u><strong>do 30. junija 2022</strong></u> unovčite BON21.&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">Unovčite ga lahko v vseh </span></span><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/trgovine" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>maloprodajnih&nbsp;enotah&nbsp;Mladinske&nbsp;knjige</strong></span></a><span style="color:#FFFFFF;">. V spletni trgovini Emka.si bona žal ni mogoče unovčiti.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/unovcitev-bona21/pogosta-vprasanja" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>Podrobne&nbsp;informacije&nbsp;o&nbsp;unovčevanju&nbsp;bonov&nbsp;&gt;</strong></span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  38,99 €
  9789610159292 - Mladinska knjiga založba

  <p>Atlas sveta za osnovne in srednje &scaron;ole je nepogre&scaron;ljiv učni pripomoček za razvijanje kartografske pismenosti.<br /> <br /> Učenci in dijaki, ki atlas uporabljajo pri pouku geografije si lažje predstavljajo svet in dogajanje v njem, njihovo geografsko znanje pa je trdnej&scaron;e in bolj povezujoče.<br /> <br /> Novi Atlas sveta vsebuje posodobljene zemljevide z najnovej&scaron;imi podatki, izbolj&scaron;ane in posodobljene kartografske prikaze, nove tematske zemljevide in nazorne tehnične ilustracije ter skupaj 27 novih zemljevidov Slovenije, Evrope in sveta.<br /> <br /> <strong>Atlas sveta za osnovne in srednje &scaron;ole vsebuje:</strong><br /> &bull; 35 fizičnih zemljevidov celin in njihovih delov;<br /> &bull; 33 zemljevidov in kartografskih prikazov Slovenije;<br /> &bull; 268 tematskih zemljevidov celin, regij, držav in mest v različnih merilih:<br /> &bull; 15 zemljevidov geolo&scaron;kih in tektonskih razmer;<br /> &bull; 14 zemljevidov prsti, rastlinstva in rabe tal;<br /> &bull; 36 zemljevidov podnebij, podnebnih elementov in vodovij;<br /> &bull; 99 gospodarskih, prebivalstvenih ali političnih zemljevidov;<br /> &bull; 23 zemljevidov mest in mestnih območij;<br /> &bull; 18 zemljevidov z ekolo&scaron;ko tematiko;<br /> &bull; 43 klimogramov in hidrogramov;<br /> &bull; 19 skic in prerezov povr&scaron;ja;<br /> &bull; geografski slovarček in razlago o zapisih toponimov;<br /> &bull; preglednico držav sveta z zastavami, internetnimi domenami in izbranimi statističnimi podatki;<br /> &bull; več kot 30-stransko imensko kazalo 15 000 toponimov.</p>

  Predviden rok dobave: 2-3 delovne dni
  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  22,00 €
  9789619104859 - IZOTECH ZALOŽBA, d.o.o.

  Delovni zvezek je namenjen učencem in učiteljem za prijazno in kakovostno usvajanje vsebin, ciljev in standardov znanja po učnem načrtu. Prve izkušnje in odmevi kažejo na pravilno in dobro zaokroženost tematike v okviru sklopov tehnike.

  Predviden rok dobave: 3-5 delovnih dni
  Dodaj v košarico