vse za šolo na Emka.si

OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE, TRBOVLJE, 6. razred (6223306)

Učitelji so za šolsko leto 2022/23 za vašega otroka izbrali:

DODAJ VSE IZDELKE V KOŠARICO
V košarico lahko z 1 klikom dodate vse izdelke iz spodnjega seznama, ali pa dodajate vsak izdelek posebej s klikom na košarico pri izdelku. Vsebino in količine lahko nato spreminjate še v košarici.
Izdelki: (  1 - 8 od 8  )

 • Primerjaj
  18,80 €
  9789612717834 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Učbenik, delovni zvezek in berilo – vse v isti knjigi? Ki niti ni preobsežna? Prav takšno je to gradivo – samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov. Gradivo učenca vodi od spoznavanja glasov in črk preko odkrivanja pomenskih razmerij in besednih vrst, stavkov in povedi do opazovanja in tvorbe besedil. Njegov del, namenjen literarnim temam, prinaša nabor obveznih besedil in niz skrbno odbranih izbirnih. Vanj so vključena predvsem tista umetnostna besedila, za katera izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci dobro sprejemajo. Knjižna molja, prikupna risana junaka, spremljata učenca skozi vse gradivo: skozi svoje pomenke, pomisleke in opažanja postaneta njegova nepogrešljiva spremljevalca, saj mu pomagata premagovati jezikovne, pravopisne in še kakšne ovire. Učenje jezika in književnosti je z njima pestrejše in učinkovitejše.

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,00 €
  9789612717063 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  19,00 €
  9789612713638 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  V njej učenci spoznavajo angleški jezik, obenem pa tudi kulturo, običaje in način življenja v različnih kulturnih okoljih, s poudarkom na angleško govorečih. Aktualne in vsakdanje situacije olajšajo spoznavanje besedišča in slovnice, ki je predstavljena sistematično ter podprta s številnimi primeri in razširjenim naborom vaj. Z daljšmi besedili, dodatnim zahtevnejšim besediščem in nalogami Messages New edition poskrbi tudi za učence z več predznanja.

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  17,10 €
  9789612713645 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Messages New edition je vsebinsko in oblikovno izpopolnjena izdaja najbolj priljubljene serije za angleščino v Sloveniji. V njej učenci spoznavajo angleški jezik, obenem pa tudi kulturo, običaje in način življenja v različnih kulturnih okoljih, s poudarkom na angleško govorečih. Aktualne in vsakdanje situacije olajšajo spoznavanje besedišča in slovnice, ki je predstavljena sistematično ter podprta s številnimi primeri in razširjenim naborom vaj. Z daljšimi besedili, dodatnim zahtevnejšim besediščem in nalogami Messages New edition poskrbi tudi za učence z več predznanja. Poleg nalog za utrjevanje znanja in razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti vsebuje delovni zvezek Messages 1 New edition tudi dodatne naloge za preverjanje bralnega razumevanja, ki se navezujejo na besedila Extra Reading ter zgodbo The Silent Powers iz učbenika. Dodane so tudi naloge na dveh ravneh zahtevnosti, in sicer Revision exercises na osnovni in Extension exercises na višji ravni. Delovni zvezek se zaključi z razdelkom Grammar notes, v katerem so sistematično razložena slovnična pravila s praktičnimi primeri rabe, in seznamom Spelling notes. Komplet Messages 1 New edition sestavljajo: učbenik komplet avdio CD-jev k učbeniku delovni zvezek z avdio CD-jem priročnik za učitelje na spletu elektronski učbenik na www.iRokus.si elektronski delovni zvezek na www.iRokus.si Ob kompletu je mogoče uporabljati tudi video DVD, spletne strani Infoquest in drugo gradivo, zasnovano ob prejšnji izdaji.

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  14,00 €
  9789612716561 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  <table border="0" style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-TOP-COLOR: ; WIDTH: 10px; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: "></td> <td bgcolor="#005696" style="padding:3px 3px 3px 3px;"> <p><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size: 18px;">Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov lahko samo &scaron;e <u><strong>do 30. junija 2022</strong></u> unovčite BON21.&nbsp;</span><span style="font-size:18px;">Unovčite ga lahko v vseh </span></span><span style="font-size:18px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/trgovine" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>maloprodajnih&nbsp;enotah&nbsp;Mladinske&nbsp;knjige</strong></span></a><span style="color:#FFFFFF;">. V spletni trgovini Emka.si bona žal ni mogoče unovčiti.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><a href="https://www.mladinska-knjiga.si/unovcitev-bona21/pogosta-vprasanja" target="_blank"><span style="color:#FFA500;"><strong>Podrobne&nbsp;informacije&nbsp;o&nbsp;unovčevanju&nbsp;bonov&nbsp;&gt;</strong></span></a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  16,90 €
  9789612716288 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  INTERAKTIVNI UČBENIK NOVE GENERACIJE na www.iRokusPlus.si Interaktivni učbenik omogoča vsestransko spoznavanje vsebin po učnem načrtu za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole (zgradba in lastnosti snovi, snovi v naravi, pridobivanje električne energije, tokovi, zgradba, delovanje in prilagoditve rastlin na okolje ter razvrščanje rastlin, vpliv človeka na okolje). Sestavlja ga 124 pregledno oblikovanih interaktivnih vsebinskih strani, ki so obogatene z vrhunskimi izobraževalnimi filmi v slovenskem jeziku, nazornimi animacijami, interaktivnimi nalogami, zanimivostmi, dejavnostmi in drugimi multimedijskimi dodatki. Interaktivni in multimedijski elementi, ki premišljeno dopolnjujejo besedilo, ustvarjajo novo učno dinamiko in spodbudno okolje za raziskovalno učenje po meri 21. stoletja. Elementi so zasnovani tako, da povečujejo motivacijo, prispevajo h globljemu razumevanju vsebine in omogočajo utrjevanje oziroma preverjanje znanja z reševanjem interaktivnih nalog. Z interaktivnim učbenikom iRokus+ dobi učenje naravoslovja v 6. razredu nove razsežnosti. Interaktivni učbenik vsebuje: - vsebine po učnem načrtu za naravoslovje v 6. razredu; - 50 kratkih izobraževalnih filmov v slovenščini; - 16 animacij, ki pojasnjujejo ali dopolnjujejo vsebine; - 132 raznolikih interaktivnih nalog; - 26 praktičnih dejavnosti z navodili za izvajanje; - 6 interaktivnih iger; - 274 fotografij vrhunskih fotografov z vsega sveta; - številna uporabna orodja. ZVEZEK ZA AKTIVNO UČENJE v dveh delih s prilogami Priloženi tiskani zvezek za aktivno učenje je namenjen redni uporabi ob interaktivnem učbeniku. Ponuja pester nabor nalog, ki olajšajo usvajanje znanja, prinaša primere dejavnosti in poskusov z opisi, povzetke glavnih dejstev, sezname ključnih pojmov, kratke preizkuse znanja in prostor za zabeležke. Z izpolnjevanjem zvezka sestavlja učenec strnjen povzetek ključnih vsebin naravoslovja v 6. razredu. Ta mu bo koristil tudi kasneje.

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  22,10 €
  9789612717148 - Založba Rokus Klett, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Dodaj v košarico
 • Primerjaj
  Izbirni program
  23,00 €
  9789616740340 - Izotech založba, d.o.o.
  Dobava med 9. 8. in 26. 8. 2022

  Dodaj v košarico